Szaty noszone w kościele przez ministrantów znane już były w początkach chrześcijaństwa. Na początku ubranie, takie jak alby było noszone w celach kościelnych i w sumie te cele były takie same jak te noszone w świeckim kontekście. Z biegiem czasu jak Kościół się rósł i rozprzestrzenił odzież i ornaty zmieniły się aż do dzisiejszej dokładnej
Czytaj więcej