Usługi

Sposób nauczania musi ulegać ewolucji, ponieważ zmienia się struktura kapitału ludzkiego. Młodzież posiada rozbity system szkolnictwa.…