Dla większości osób, odpowiedzialność cywilna jednoznacznie kojarzy się z obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu – z wykupieniem u jednego z ubezpieczycieli polisy OC. Tymczasem sama odpowiedzialność cywilna jest pojęciem dużo szerszym i dotyczy wszelkich zdarzeń, które mogą skutkować koniecznością pokrycia strat, jakie spowodowaliśmy.Przykład to pozew ze strony osoby, która poślizgnęła się na nieodśnieżonym odcinku chodnika przylegającym do naszej posesji – zgodnie z przepisami to właściciel posesji odpowiada za odśnieżanie przylegających do niej chodników. Jeśli nie posiadamy wykupionej polisy odpowiedzialności cywilnej – specjalnego rodzaju odnoszącego się do życia prywatnego, wtedy wszelkie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją oraz  innymi stratami jakie poniósł pokrzywdzony, bezpośrednio obciążają naszą kieszeń. Warto również pamiętać, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku zdarzeń komunikacyjnych rozciąga się nie tylko na kwestie majątkowe związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu, ale dotyczy także każdego, kto został w takim zdarzeniu pokrzywdzony – poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu lub inne straty niematerialne, które będzie w stanie udowodnić przedkładając odpowiednią dokumentację.