badania ultradźwiękoweCzęsto w celu określenia właściwości różnych materiałów stosowane są badania ultradźwiękowe. Używa się ich zarówno w celach ustalenie ewentualnych niewłaściwości w strukturach badanych materiałów przemysłowych, jak również w celu zbadania ich mikrostruktury. Za pomocą takich badań możliwe staje się określenie zawartości domieszek w materiałach, określenie ich modułu sprężystości oraz gęstości dyslokacji.

Badania ultradźwiękowe zaliczane są do grupy badań nieniszczących. Oznacza to, iż element poddawany takiemu badaniu po jego zakończeniu zachowuje swoje właściwości i dalej jest pełnowartościowym produktem (zakładając, że był takim od początku). Badania takie przeprowadzane są za pomocą wiązki fal ultradźwiękowych, która wprowadzana jest do badanego obiektu za pomocą specjalnego przetwornika. Ultradźwięki, to drgania mechaniczne o częstotliwości powyżej 20kHz. W momencie, gdy takie fale dźwiękowe przejdą przez obiekt, sygnał wyjściowy odbierany jest za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego. Następnie amplituda sygnału poddawana jest następnie analizie. Analizując wyniki takich badań możliwe jest określenie przede wszystkim wewnętrznych, ale też powierzchownych defektów badanego przedmiotu.