Tłumaczenia pisemne to najczęstszy typ tłumaczeń z jakim możemy się spotkać. Wymagają one nie tylko dogłębnej znajomości języka, lecz również wiedzy na temat kultury danego kraju, znajomości idiomów i struktur leksykalnych. Tłumaczenia pisemne wykonywane na rzecz instytucji państwowych, takich jak na przykład sąd czy policja, to tłumaczenia przysięgłe. Uprawnienia do przeprowadzania takich tłumaczeń posiadają jedynie osoby, które zdały egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia nieuwierzytelnione wykonywane są jeśli chodzi o przekład książek, czasopism, dialogów filmowych itp.W tego rodzaju tłumaczeniach nie chodzi jednak o dosłowne przetłumaczenie treści, słowo w słowo, lecz bardziej o oddanie sensu całości. Z kolei tłumaczenia specjalistyczne odnoszą się do danej dziedziny w której niezbędnym jest znajomość specyficznego słownictwa. Przykładem są tłumaczenia z dziedziny medycyny, prawa, biznesu, informatyki itd. Tłumacz nierzadko musi korzystać z pomocy specjalisty z danej dziedziny, żeby lepiej zrozumieć sens treści odnoszącej się do tłumaczonego zagadnienia.