Mogłoby się wydawać, że gdy już uda się zakończyć budowę jakiegoś obiektu, odda urządzenie lub maszynę do użytku, bądź zakończy proces produkcyjny każdego innego materiału, wszystko jest w porządku i tak już pozostanie. Niestety to nie prawda, gdyż po pewnym czasie przydałby się wykonać tzw. badania wizualne, które pozwolą oszacować czy nie wydarzyło się nic niepożądanego oraz, czy elementy, o których mowa powyżej podczas eksploatacji nie zostały w jakiś sposób uszkodzone lub zniszczone. Badania wizualne to jedna z metod należących do większej grupy badań tzw. nieniszczących, które zazwyczaj wykonywane są przez specjalnie powołane do tego firmy usługowe. W niektórych segmentach przemysłu i budownictwa inspekcje i nadzory są wręcz wymagane, a niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami dla właścicieli lub osób odpowiedzialnych.

Czym są badania wizualne?

Badania wizualneWracając do głównego wątku – czym są badania wizualne? To specjalna metoda polegająca na ocenianiu materiałów pod różnymi względami. Oceny dokonuje się z pomocą nieuzbrojonego oka lub urządzeń typu endoskop, videoskop czy lupa. W przypadku tej metody szczególnie ważne jest, aby osoba przeprowadzająca badanie była odpowiednio przeszkolona w zakresie wykonywania swoich zadań, ponieważ, o ile niektóre wady mogą być zauważone przez zwykłe osoby niezwiązane z tematem, o tyle istnieją uszkodzenia, których nie da się zdiagnozować bez doświadczenia. Z pomocą badań wizualnych najczęściej analizuje się złącza spawane, aczkolwiek zakres materiałów oraz elementów może być właściwie nieograniczony. Warto zaznaczyć, że badania wizualne (http://de-tech.pl/badania-wizualne/) najczęściej są połączone z inną metodą badań nieniszczących, dlatego są często tylko pomocnicze – pamiętajmy jednak, że nie mniej ważne!

Do kogo zwrócić się ze zleceniem?

Takie badania najlepiej zlecić profesjonalnej firmie, która takimi sprawami zajmuje się na co dzień. Warto, żeby pracownicy posiadali stopnie specjalności zgodne z normami Europejskimi takimi jak EWE i EWI. To bardzo ważne w momencie, kiedy podejmujemy się badania, które przecież ma na celu wykrycie nieprawidłowości i uszkodzeń. Wspomniane mogą przecież powodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub powodować bardzo kosztowne w skutkach awarie. Badania wizualne w wielu przypadkach będą niezbędne, aczkolwiek nawet jeśli nie ma takiego wymogu, czasami warto sprawdzić swoje maszyny lub budowle pod kątem bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania.