Sposób nauczania musi ulegać ewolucji, ponieważ zmienia się struktura kapitału ludzkiego. Młodzież posiada rozbity system szkolnictwa. Praktycznie co kilka lat trzeba zmieniać szkołę. Od nowa wyposażyć tornistry. Rodzice narzekają, że stale wzrastają wymogi do posiadania obowiązkowych lektur, często nieefektywnych z praktycznego punktu widzenia.Nauczanie obowiązkowetornistryOczywiście podstawowe wykształcenie wydaje się formatem optymalnym, niezbędnym do przetrwania człowieka. Wiedza ogólna pozwala wykształcić lepsze spojrzenie na świat. Jednak przesadnie naładowane tornistry wyzwalają raczej poczucie zniechęcenia niż motywacji. W polskim obszarze edukacji dalej panuje przekonanie o istotności standardowych form przekazywania informacji uczniom. Rzadko wykorzystywane multimedialne, komputerowe techniki. Często niewykształcona odpowiednio kadra. Szkoła ma też ograniczone fundusze, a nie każde dziecko posiada zaawansowane artykuły szkolne do wypełniania standardowych obowiązków. Różne powody takiego stanu rzeczy, chociażby brak pieniędzy, zainteresowania rodziców.Na zakończenieArtykuły szkolne to norma zakupowa co roku, jednak coraz mniej osób wierzy w powodzenie przedsięwzięcia, jakim jest cała edukacja we wszystkich jej trybach. Trzeba po prostu umieć rozwijać się samodzielnie.