Pojęcie wąskiego gardła związane jest z zagadnieniem zarządzania produkcją. Oznacza jakiś proces, który sprawia problemy, spowalnia działanie całości i doprowadza do strat. Niezbędna staje się skuteczna metoda znajdowania wąskiego gardła, zwłaszcza jeśli tego typu zjawisko powtarza się co jakiś czas.

Dlaczego zastosowanie metody znajdowania wąskiego gardła jest tak ważne?

Grupa osób pracujących przy projekcieŻeby w pełni uzasadnić konieczność stosowania metody znajdowania wąskiego gardła w zarządzaniu produkcją, należy zacząć od nakreślenia samego pojęcia, do którego się to wszystko odnosi. „Wąskie gardło” jest terminem zaczerpniętym od angielskiego słowa bottleneck i oznacza pewien element w ciągu procesów produkcyjnych, który wpływa negatywnie na szybkość działania całości. Najczęściej w tym miejscu po prostu coś się dzieje. Wąskim gardłem może być dosłownie wszystko – w niektórych przedsiębiorstwach produkcyjnych zdarzają się na przykład awarie, czyli urządzenie istotne w procesie produkcji nie działa bądź działa zbyt wolno. Inny typowy przykład to brak specjalisty zajmującego się do tej pory konkretnym zadaniem. Metoda znajdowania wąskiego gardła pomoże szybko zdiagnozować, gdzie leży problem i w porę zacząć mu zapobiegać, zanim dojdzie do poważniejszych konsekwencji.

Metoda znajdowania wąskiego gardła – lepiej zapobiegać niż leczyć?

Konieczność szybkiej weryfikacji, który z procesów to wspomniany „bottleneck”, pozwala uniknąć poważnych skutków, które odczuwane będą przez firmę i jej klientów pośrednich czy bezpośrednich. Niestety nie zawsze można wykluczyć problem, ale jeśli zostanie wykryty w porę, nie jest aż tak dramatyczny dla jakości i szybkości produkcji. Przeważnie metodę znajdowania wąskiego gardła stosuje się z powodzeniem w związku z tymczasowymi przestojami, jak choćby wspomniana awaria maszyny. Jeśli jednak uszkodzonego sprzętu nie da się naprawić (a przynajmniej nie od razu) lub gdy urządzenia stosowane w produkcji są różnej jakości i niektóre z nich tak czy inaczej będą spowalniać całość procesów, wykrycie wąskiego gardła nie jest tożsame z pozbyciem się problemu. Firma może jednak poradzić sobie choć częściowo z utratą wydajności, wymuszając pomijanie problematycznego procesu lub przesuwając go w miejsce, w którym nie jest aż tak szkodliwy.